Over Delia

Ja, ik heb een groot hart voor kinderen. Ik wil graag dat het goed met hen gaat. Daar ligt mijn passie. Dat betekent niet dat je als kind altijd gelukkig kan zijn, maar wel dat er een zekere balans is tussen wat goed gaat en wat nog moeilijk is. Ik wens elk kind toe dat het zich vanuit een veilige omgeving kan ontwikkelen naar zijn mogelijkheden.

Mijn gezin

In 1974 werkte ik in een instelling waar 500 gehandicapte kinderen woonden. In die periode is mijn oudste dochter Esther geboren. Enige tijd na haar geboorte bleek dat zij zich niet volgens het boekje ontwikkelde. En dat is toch wel een heel andere beleving dan werken met deze kinderen met een handicap. Ik kon het aanvankelijk niet geloven en dus niet zien. Maar ik kon er niet om heen. Het werd steeds duidelijker dat zij een ernstige verstandelijke beperking heeft.

Accepteren wie je kind is
Na een periode van onzekerheid en verwerken is er het accepteren. En toen ik kon accepteren dat het is zoals het is en dat zij mag zijn wie zij is; kon ik van haar en van haar ontwikkeling – hoe langzaam en voorzichtig ook – genieten. Natuurlijk met de nodige ups en downs.

De weg vinden met haar en voor haar was regelmatig emotioneel en moeizaam, maar het heeft me ook veel bijzondere momenten gebracht. Deze ervaring en wijsheid neem ik mee in het coachen van ouders bij de opvoeding van hun kind; al of niet met een beperking.

Het gezin breidde zich uit met een tweede dochter, Marianne. Daarna hebben mijn man en ik gekozen om pleegkinderen in ons gezin op te nemen. Een autistische pleegzoon, die nu  al weer 48 jaar is. Een pleegzoon die vanaf zijn 3e jaar bij ons is opgegroeid en nu een eigen gezin heeft. En een pleegdochter met het Syndroom van Down. Wat hebben we van haar genoten…… en nog. Ik heb de opvoeding van al deze kinderen met toewijding en liefde gedaan en natuurlijk ook met de nodige ‘fouten’. Maar al doende heb ik veel geleerd. Nu alle kinderen volwassen zijn hebben zij allen een eigen plek, passend bij hun niveau en mogelijkheden.

En inmiddels ben ik oma van 4 prachtige kleinkinderen, waardoor ik het opvoeden vanuit een heel andere kant en  meer op afstand meemaak.

Mijn werk

Het werken met kinderen loopt als een rode draad door mijn leven. Eerst speelde ik schooltje met de kinderen in de buurt en jaren later werd ik kleuterjuf. Daarna werkte ik in een kindertehuis met meisjes met probleemgedrag en mijn volgende baan was in een instelling voor gehandicapte kinderen. Later werd ik pleeggezinbegeleider bij gezinnen met een gehandicapt pleegkind. En nu sinds 2009 heb ik een eigen praktijk als Gezins- en Kindercoach. Daarnaast werk ik freelance bij de opleiding HBO-SPH, waar ik studenten begeleid.

Mijn visie over opvoeden

Mijn wens is dat een kind mag worden wie het in wezen is. Dat betekent dat ouders zich bewust worden van hun dikwijls hoge verwachtingen van hun kinderen. Als zij deze kunnen loslaten en kunnen aansluiten bij wat hun kind nodig heeft, is dat van grote betekenis voor hun kind. Ik wil hier graag aan bijdragen met mijn kennis en ervaring.
Ik merk dikwijls dat ouders het moeilijk vinden om hun twijfels en hun vragen te uiten, alsof dat een teken van zwakte zou zijn. Maar ik zie het juist als een kracht om te zeggen wat je moeilijk vindt in de opvoeding. Dat getuigt van lef en daar doe je jezelf en ook je kind een groot plezier mee.

Essentieel voor mij is elk kind te accepteren zoals en is en dat je als ouder probeert je kind te begrijpen, zodat je daarbij kan aansluiten. Natuurlijk heb je je normen en waarden, maar die kun je niet zomaar op je kind plakken. En natuurlijk heb je je verwachtingen. Maar als je kind niet in jouw bedachte plaatje past, kun je enorm teleurgesteld zijn; en daarvan is je kind de dupe. Omdat hij of zij niet kan waar maken wat jij als ouder graag wil. Ook voor mij was het krijgen van een dochter met een handicap niet wat ik hoopte en verwachtte.
Mijn wens is dat kinderen kunnen zijn wie ze in wezen zijn, niet alleen blij, niet alleen met goede cijfers; maar ook boos of verdrietig, ook met hun problemen, groot of klein.

Delia van TilburgOver Delia